ประวัติความเป็นมา

 

 

สนร. อาบูดาบี เป็นหน่วยงานในต่างประเทศแห่งล่าสุดของกระทรวงแรงงาน ที่จัดตั้งขึ้นทดแทนสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (เจดดาห์) ที่ถูกยุบไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

 ภารกิจหน้าที่ 

เพื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย เพื่อการรักษาและขยายตลาดแรงงาน และเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตอาณา


 พื้นที่รับผิดชอบ

4 ประเทศ คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน และอิหร่าน