ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง AL Ain, กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

                   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายพงศ์ธร ศุภการ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง AL Ain, กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย นางวิภาวรรณ  เบนนิแมน อุปทูตฯ กล่าวเปิดงาน แนะนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราทูตฯ (สอท.) และของฝ่ายแรงงานฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด และความคุ้นเคย รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนไทยที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้บรรยาย โดยทีมงานได้แจกเอกสารแผ่นพับข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำในหัวข้อ " การแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง For Re-Fntry" เพื่อให้แรงงานไทยมีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น สามารถแจ้งการเดินทางด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ในการเดินทางกลับประเทศไทยในคราวต่อไปได้ โดยมีคนไทย และแรงงานไทยในเมือง AL Ain เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80 คน

 

  

         

       หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมกงสุลสัญจร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทย จำนวน 2 ราย ที่ทำงานในตำแหน่ง พนักงานนวดสปา  ณ โรงแรม Mercure Grand Jabel Hafeet   Al Ain Hotel ซึ่งตั้งอยู่บนเขา Jabel Hafeet ได้พูดคุย รับทราบความเป็นอยู่ และให้กำลังใจในการทำงาน ก่อนเดินทางกลับ